Knihy

Proměny duše

Tématem knížky je lidská duše a její proměny během života, před ním a po něm. Ústřední téma v ní tvoří okamžik smrti, prubířský to kámen, na nějž narazí každá lidská bytost. Kámen, na němž se roztříští nánosy a masky hromaděné po celý předchozí život a obnaží se pravda, jak ta o životě obecném, tak ta o sobě samém. Impulsem k jejímu sepsání byla má účast na několika pohřbech v rychlém sledu za sebou, kdy jsem si uvědomil tu tragickou neznalost všude okolo. Od nebožtíka počínaje, přes pozůstalé a činovníky pohřební služby konče.

Knihu jsem sepisoval a témata s ní spojená jsem sestudovával původně pro svůj vlastní zájem a až postupně jsem si uvědomil, že by nahromaděné a tematicky uspořádané informace mohli pomoci i jiným lidem.

Zpětná reakce od několika čtenářů, kteří díky přečtení této knížky, podle jejich slov, lehčeji a harmoničtěji prožili úmrtí svých blízkých, je pro mě velikou odměnou a milým pohlazením.

Knihu si je možné objednat na dobírku za cenu 240,- Kč + poštovné.  

Proměny duše předek Proměny duše zadek

 


Astrální zóny obálka

Astrální patogenní zóny a jejich zlé působení na člověka

Knížka pojednává o problematice, veřejnosti ne příliš známých, astrálních patogenních zón, které jsou v našich krajích značně rozšířené. Jedná se, velice zjednodušeno řečeno, o jakési paměťové stopy v krajině a lidských obydlích, které stojí za celou řadou, pro lidi v nich žijících, nepříznivých jevů, jakými jsou například zdravotní problémy, vyčerpanost bez objektivně tělesných příčin, stavy deprese, poruchy spánku, nebo konflikty v rodinách. 

Popisuje jednotlivé druhy těchto zón a nastiňuje možnosti ochrany před jejich působením, případně jejich úplným odstraněním.

Knihu je možné si objednat na dobírku za cenu 110,- Kč + poštovné.

Copyright © 2009 —
All Rights Reserved

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://comte.cz/
http://comte.cz/knihy
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému