O mně

 

 Od dětství mně vábily vůně tajemství, mystické příběhy a vyprávění z časů dávných i soudobých, zvěsti o různých prapodivných bytostech ze všech koutů širého bytí. Jako magnet mou pozornost přitahovaly odlesky a ozvěny starověkých říší, paláců, pokladů, magických předmětů a drahokamů…

 Tyto mé zájmy mně v průběhu let přivedly k mnoha zajímavým lidem a jejich nesmírně cenným zkušenostem, za což jsem osudu velice vděčen. Začal jsem se cíleně věnovat problematice vlivu okolního prostředí na kvalitu lidského života. Díky schopnosti vnímat zemské proudy a takzvané paměťové stopy v prostoru jsem začal vyhledávat jednotlivé energetické zóny, a to jak ty harmonické, příznivé k životu, někdy až léčivé, tak ty nepříznivé. Studoval jsem jejich zákonitosti a působení a také vazby mezi nimi a lidmi v nich žijícími, nebo se v nich pohybujícími. To mě dále vedlo k úvahám o využití potenciálu léčivosti, či inspirace jednotlivých míst a možnostem, jak se chránit před místy se škodlivým vyzařováním.

 Před mnoha lety jsem se setkal s drahými kameny, které značně ovlivnily můj život. Od té doby se obdivuji jejich kráse, jejich blahodárným účinkům a působení, stopě a pozici, kterou si vydobyly v průběhu věků u všech možných národů, kultur a civilizací. Osvojené poznatky a zkušenosti nyní zhodnocuji a rozvíjím v pozici svobodného povolání, kde se mi vzájemně prolíná filozofie, umění a mystika. Bádám v oblasti energetického vyzařování a působení míst, osudových stezek lidí a zejména možnostech, jakými lze učinit prostředí, ve kterém žijeme, harmoničtější, zdravější a blahodárnější. O tom, jak lze zmírnit, nebo dokonce odvrátit neblahé osudové síly, jimž podléháme a jak učinit život šťastnější, barevnější a hodnotnější.


 

"První (ctnost) je znát Boha a anděly. Druhá, rozlišovat dobro, abys je konal a zlo,

aby ses mu vyhýbal."

Karel IV., Morality - zamyšlení na vladařskými ctnostmi a neřestmi

Copyright © 2009 —
All Rights Reserved

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://comte.cz/
http://comte.cz/o-mne
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému