Prozkoumání, uzdravení, ladění prostoru

 

 "Uzdravte svůj životní prostor a zažívejte jeho blahodárné působení na Váš život, včetně pozitivního vlivu na Vaše zdraví!"

 

 Prozkoumání prostoru (bytu, domu, kanceláře, parcely)

  Vzhledem k hustotě geopatogenních zón v prostoru zemského povrchu je pravděpodobně nemožné vyhnout se v jakémkoliv bytě, domě či kanceláři dosahu jejich vlivu a působení. Mnozí o jejich neblahém vyzařování na lidské zdraví, kvalitu spánku aj. již slyšeli, a proto se zde o tomto nebudu rozepisovat.

Již méně lidí však tuší, že existují také příznivé zemské proudy, které jsou lidem prospěšné a které je možné pro naše přebývání na nějakém místě zhodnotit a využít.

A ještě méně lidí tuší o astrálních zónách – paměťových záznamech v prostoru a to jak těch velice blahodárných, přes neutrální, až po vyloženě zhoubné. Jsou vytvářeny lidskou činností v průběhu věků a mají velikou škálu kvalit a působení. Často se jednotlivé historické vrstvy překrývají, a pokud nejsou valné kvality, lze o nich hovořit jako o „aurickém smogu“. Jednotlivé zóny taktéž vyhledávají a mohou obývat různé nehmotné bytosti, jakými jsou napříklat bhůtové – bloudící duchové.

 

  Léčení (harmonizace) prostoru

 

8V případě, že se v daném prostoru nacházejí místa se škodlivým působením, přistupuje se k hledání nejvhodnějšího řešení eliminace těchto sil. Někdy je dostačující pouze přemístění nábytku, či změna využívání, funkčnosti, daného prostoru. Jeli to ale nutné, potom navrhuji, dle dispozic místa a možností klienta, jiná vhodná řešení.

Tak, jako je každý prostor jedinečný, stejně tak originální bývají i možnosti vedoucí k nápravě, proto nemá smysl je zde vypočítávat, i když jednotlivé zásady a prostředky mají univerzální platnost.

 

 

Ladění prostoru dle zadání "na míru"

Léčebná mandala Ne každý prostor je nutné přímo léčit, pokud se tam nenachází žádný negativní zdroj působení. Avšak i neutrální, nebo nevyhraněné prostory k řadě využití nejsou vhodné. Nic lidem sice neberou, ale ani nic jejich uživatelům neposkytují a na pobyt v takových prostorech lze nahlížet jako na zbytečnou ztrátu času. Zbytečnou v tom smyslu, že doba zde strávená (byt, pracoviště, ložnice…), mohla být v případě aktivního dotvoření, vyladění prostoru prostřednictvím vhodných „zářičů“, „vylaďovačů“ (drahokamů, barevného řešení, uměleckých a energeticky silně působících předmětů, rostlin, zdroji vůně…), využita k načerpání inspirace, relaxaci, nebo například meditaci.

V případě, že se počítá s konkrétním využitím daného prostoru, řídím se při započítání veškerých možných důležitých faktorů, jakými jsou především kvalita daného místa, potřeby jednotlivých uživatelů a jejich možnostmi, svými znalostmi a zkušenostmi a v neposlední řadě intuicí a inspirací z vyšších míst.

 
 

V případě Vašeho zájmu se s Vámi těším na viděnou!

Copyright © 2009 —
All Rights Reserved

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://comte.cz/
http://comte.cz/prozkoumani-uzdraveni-ladeni-prostoru
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému